Dinçer Lojistik

IK Politikamız

» Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak,
» Şirket içi iletişim ve şirket bağlılığını etkin kılarak kurum kültürü oluşumunu sağlamak,
» Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
» Mesleki ve kişisel yetkinlikleri güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek,
» Yüksek performans gösteren, dürüst, çalışkan, kurumuna bağlı, mesleki ilke ve sorumluluklara sahip çalışanların ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli imkanları sunmak,
» İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli önlemleri almak, etkinlikleri yerine getirmek
Dinçer Lojistik
Dinçer Lojistik
IK Politikamız

IK Politikamız

» Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak,
» Şirket içi iletişim ve şirket bağlılığını etkin kılarak kurum kültürü oluşumunu sağlamak,
» Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
» Mesleki ve kişisel yetkinlikleri güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek,
» Yüksek performans gösteren, dürüst, çalışkan, kurumuna bağlı, mesleki ilke ve sorumluluklara sahip çalışanların ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli imkanları sunmak,
» İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli önlemleri almak, etkinlikleri yerine getirmek
Dinçer Lojistik
Dinçer Lojistik
IK Politikamız

IK Politikamız

» Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak,
» Şirket içi iletişim ve şirket bağlılığını etkin kılarak kurum kültürü oluşumunu sağlamak,
» Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
» Mesleki ve kişisel yetkinlikleri güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek,
» Yüksek performans gösteren, dürüst, çalışkan, kurumuna bağlı, mesleki ilke ve sorumluluklara sahip çalışanların ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli imkanları sunmak,
» İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli önlemleri almak, etkinlikleri yerine getirmek
Dinçer Lojistik

Dinçer Lojistik

IK Politikamız

IK Politikamız

» Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak,
» Şirket içi iletişim ve şirket bağlılığını etkin kılarak kurum kültürü oluşumunu sağlamak,
» Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
» Mesleki ve kişisel yetkinlikleri güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek,
» Yüksek performans gösteren, dürüst, çalışkan, kurumuna bağlı, mesleki ilke ve sorumluluklara sahip çalışanların ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli imkanları sunmak,
» İş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli önlemleri almak, etkinlikleri yerine getirmek