Dinçer Lojistik

IK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda; 

Dinçer bünyesinde İşe alım, Ücret Yönetimi, Performans Yönetimi, Eğitim , Terfi / Rotasyon v.b. tüm İnsan Kaynakları süreçleri çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek biçimde tasarlanmıştır.
 • Dinçer bünyesinde işe alım süreci, doğru işe doğru insan ilkesine dayalı olarak geliştirilmiştir.
 • İş başvurularının duyurusu fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde yapılır.
 • İş başvuru değerlendirme ve işe alım süreci düşünme tarzı, milliyet, dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapılmadan yürütülür
 • Şirket içi görevlendirmeler ve terfiler performansa dayalı olarak yapılır.
 • Tüm çalışanların birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilir. 
 • Tüm çalışmalarda bireye saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı hedefler  
 • Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur
Dinçer Lojistik
Dinçer Lojistik
IK Politikamız

IK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda; 

Dinçer bünyesinde İşe alım, Ücret Yönetimi, Performans Yönetimi, Eğitim , Terfi / Rotasyon v.b. tüm İnsan Kaynakları süreçleri çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek biçimde tasarlanmıştır.
 • Dinçer bünyesinde işe alım süreci, doğru işe doğru insan ilkesine dayalı olarak geliştirilmiştir.
 • İş başvurularının duyurusu fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde yapılır.
 • İş başvuru değerlendirme ve işe alım süreci düşünme tarzı, milliyet, dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapılmadan yürütülür
 • Şirket içi görevlendirmeler ve terfiler performansa dayalı olarak yapılır.
 • Tüm çalışanların birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilir. 
 • Tüm çalışmalarda bireye saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı hedefler  
 • Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur
Dinçer Lojistik
Dinçer Lojistik
IK Politikamız

IK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda; 

Dinçer bünyesinde İşe alım, Ücret Yönetimi, Performans Yönetimi, Eğitim , Terfi / Rotasyon v.b. tüm İnsan Kaynakları süreçleri çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek biçimde tasarlanmıştır.
 • Dinçer bünyesinde işe alım süreci, doğru işe doğru insan ilkesine dayalı olarak geliştirilmiştir.
 • İş başvurularının duyurusu fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde yapılır.
 • İş başvuru değerlendirme ve işe alım süreci düşünme tarzı, milliyet, dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapılmadan yürütülür
 • Şirket içi görevlendirmeler ve terfiler performansa dayalı olarak yapılır.
 • Tüm çalışanların birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilir. 
 • Tüm çalışmalarda bireye saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı hedefler  
 • Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur
Dinçer Lojistik

Dinçer Lojistik

IK Politikamız

IK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız, insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda; 

Dinçer bünyesinde İşe alım, Ücret Yönetimi, Performans Yönetimi, Eğitim , Terfi / Rotasyon v.b. tüm İnsan Kaynakları süreçleri çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlayacak ve herhangi bir ayrıma fırsat vermeyecek biçimde tasarlanmıştır.
 • Dinçer bünyesinde işe alım süreci, doğru işe doğru insan ilkesine dayalı olarak geliştirilmiştir.
 • İş başvurularının duyurusu fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde yapılır.
 • İş başvuru değerlendirme ve işe alım süreci düşünme tarzı, milliyet, dil, din, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapılmadan yürütülür
 • Şirket içi görevlendirmeler ve terfiler performansa dayalı olarak yapılır.
 • Tüm çalışanların birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilir. 
 • Tüm çalışmalarda bireye saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı hedefler  
 • Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur